top of page

PRIVACY STATEMENT

Professional Image Oy eli Mainostoimisto Pro Image on sitoutunut rekisterinpitäjänä ja henkilötietojen käsittelijänä suojelemaan asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden sekä henkilöstön oikeuksia ja turvaamaan henkilötietojasi. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten ja miksi Mainostoimisto Pro Image kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja. Tämä tietosuojaseloste sisältää seuraavat kohdat:

 

1 Mainostoimisto Pro Imagen henkilötietorekisterit

2 Suojaus

3 Yksityisyyden suojaan liittyvät käytännöt

4 Evästeiden käyttö

5 Yhteydenotto

6 Muutokset tietosuojaselosteeseen

 

 

1 Mainostoimisto Pro Imagen henkilötietorekisterit

 

Yhteydenottorekisteri koskee heitä, jotka ottavat Mainostoimisto Pro Imagen kotisivujen (www.proimage.fi) tai sosiaalisen median kautta, sähköpostitse tai puhelimitse yhteyttä Mainostoimisto Pro Imagen henkilökuntaan. Tällöin yhteydenottajan aloitteesta henkilötietoja siirtyy yhteydenottotavasta riippuen Mainostoimisto Pro Imagelle esimerkiksi sähköpostiin tai puhelimeen. Mainostoimisto Pro Image hoitaa yhteydenpidon pyydetyllä tavalla mahdollisimman pian noudattaen salassapitovelvoitetta, jonka jälkeen kaikki henkilötiedot poistetaan tai siirretään sopivampaan henkilötietorekisteriin. Yhteydenottorekisterin tietoja voidaan luovuttaa Mainostoimisto Pro Imagen ulkopuolelle yhteydenottajan suostumuksella ja tarvittaessa sellaiselle taholle, joka on yhteistyössä Mainostoimisto Pro Imagen kanssa.

 

Yhteistyökumppanirekisteri koskee heitä, jotka ovat jatkuvasti yhteistyössä Mainostoimisto Pro Imagen kanssa tai joiden kanssa Mainostoimisto Pro Imagella on yhteistyösopimus. Yhteistyökumppanirekisterissä säilytetään vain välttämättömiä tietoja, useimmiten esimerkiksi nimi, yhteystiedot ja sopimus, jotta yhteistyön hoitaminen olisi mahdollista. Yhteistyökumppanirekisteriin sijoitetaan yhteistyötahon suostumuksella, esimerkiksi tietosi ovat julkisia, olemme pyytäneet suostumuksen, olet itse pyytänyt olla yhteistyössä kanssamme tai meillä on yhteistyösopimus kanssasi. Yhteistyökumppanirekisterin tiedot saadaan yhteistyötaholta itseltään ja julkisista lähteistä. Yhteistyökumppanirekisteri on vain Mainostoimisto Pro Imagen henkilöstön sekä tarvittavilta osin muiden yhteistyökumppanien käytössä yhteistyösuhteen hoitamiseksi. Muihin luovutuksiin pyydämme yhteistyökumppanin suostumuksen. Tietoja säilytetään niin kauan kuin niillä on merkitystä yhteistyösuhteen hoitamisen kannalta.

 

Asiakasrekisteri koskee Mainostoimisto Pro Imagen asiakkaita. Asiakasrekisteriin kerätään asiakastyön kannalta välttämättömät yritys-, henkilö- ja yhteystiedot. Asiakasrekisterin pitämisessä, tietojen säilytyksessä, luovutuksessa ja rekisteristä poistamisessa noudatetaan salassapitovelvoitetta sekä ajantasaista lainsäädäntöä. Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakkalta itseltään ja julkisista lähteistä. Tarkempia tietoja saat asiakasrekisteriselosteesta, jonka voit pyytää Mainostoimisto Pro Imagen yhteyshenkilöltä – yhteystiedot tämän tietosuojaselosteen kohdassa 5 Yhteydenotto.

 

Henkilöstöhallinnon rekisteri koskee Mainostoimisto Pro Imagen vakituista ja määräaikaista henkilökuntaa, työnhakijoita, harjoittelussa olevia tai harjoitteluun hakevia opiskelijoita. Tietoja kerätään ja luovutetaan vain työsuhteen tai rekrytoinnin hoitamisen takia – prosesseissa noudatetaan salassapito- ja vaitiolovelvoitteita sekä ajantasaista lainsäädäntöä. Tietoja säilytetään niin kauan kuin niillä on merkitystä työsuhteen hoitamisen kannalta sekä niin kauan kuin lainsäädäntö edellyttää. Työnhakijoiden / harjoitteluun hakevien opiskelijoiden tietoja säilytetään aina rekrytoinnin ollessa käynnissä, jonka jälkeen tiedot poistetaan tai pyydämme suostumuksesi tietojen säilyttämiseen mahdollisen seuraavan rekrytoinnin varalle. Vakituisesta ja määräaikaisesta henkilökunnasta kerättävistä tiedoista saat tarkempia tietoja henkilöstöhallinnon rekisteriselosteesta, jonka voit pyytää Mainostoimisto Pro Imagen yhteyshenkilöltä – yhteystiedot tämän tietosuojaselosteen kohdassa 5 Yhteydenotto.

 

 

2 Suojaus

 

Kaikki Mainostoimisto Pro Imagen henkilötietorekisterit ovat suojattu vahvasti. Käytössämme on asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenetelmät, joilla suojaamme halussamme olevia tietoja väärinkäytön, katoamisen, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

 

Huolehdimme myös aina siitä, että yhteistyöverkostomme noudattavat ajantasaisia tietosuojakäytäntöjä. Mainostoimisto Pro Image ei käytä yhteystietojen käsittelyssä tai sen siirrossa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella olevia palveluja, eikä tietoihin anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.

 

Lisätietoja suojausprosesseista ja tietoturvakäytännöistä saa pyydettäessä Mainostoimisto Pro Imagen yhteyshenkilöltä – yhteystiedot tämän tietosuojaselosteen kohdassa 5 Yhteydenotto. Huomioithan, ettemme voi pääsääntöisesti kertoa yksityiskohtaisia prosessikuvauksia tietoturvasyistä.

 

 

3 Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeudet

 

Sinulla on oikeus nähdä sinusta kerätyt tiedot ja oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojesi poistamista kokonaan tai peruuttaa antamasi suostumukset. Muutenkin sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä.

 

Mainostoimisto Pro Image käyttää henkilötietoja tarvittavilta osin markkinointiin ja tiedottamiseen. Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.

 

Sinulla on oikeus tietojen siirrettävyyteen. Tiedot voidaan myös siirtää Mainostoimisto Pro Imagelta toiselle rekisterinpitäjälle pyynnöstäsi tai suostumuksellasi ja se on turvallista, laillista sekä teknisesti mahdollista.

 

Sinun tulee esittää edellä mainittujen oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen 5 Yhteydenotto -kohdan mukaisesti. Mainostoimisto Pro Image voi pyytää sinua tarkentamaan pyyntöä kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Mainostoimisto Pro Image voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta tietyissä tapauksissa lainsäädännön nojalla.

 

 

 

4 Evästeiden käyttö

 

Mainostoimisto Pro Image on Facebookissa, Instagramissa , Twitterissä sekä Youtubessa. Mainostoimisto Pro Imagen sosiaalisen median sivut ovat hyväksyneet kyseisten tahojen ehdot, evästeet ja tietosuojakäytännöt. Voit lukea kyseisten tahojen tietosuojakäytännöistä täältä:

Facebook ja Instagram

Twitter

Youtube

 

Mainostoimisto Pro Imagen domain sijaitsee Planeetta Internet Oy:n palvelimella ja kotisivut ovat Wix.com Ltd:n tarjoamalla pohjalla. Planeetta Internet Oy sekä Wix.com Ltd ovat sitoutuneet EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR).

 

Wix.com Ltd käyttää evästeitä. Wixin.com Ltd:n evästeet ja niiden käyttötarkoitus löytyvät täältä.

Lisäksi Mainostoimisto Pro Image käyttää Google Analyticsin evästeitä, joista voit lukea tarkemmin täältä.

 

Evästeitä käytetään, jotta voimme tarjota sinulle turvallisen verkkoympäristön, toteuttaa markkinointitoimia, mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen verkossa ja seurata kotisivujemme analytiikkaa. Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen. Selaamalla Mainostoimisto Pro Imagen kotisivuja hyväksyt edellä mainittujen evästeiden käytön.

 

 

5 Yhteydenotto

 

Jos sinulla on kysyttävää, rekistereihin liittyviä pyyntöjä tai palautetta tästä tietosuojaselosteesta, voit ottaa yhteyttä yhteyshenkilöön puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse rekisterinpitäjän postiosoitteeseen.

 

Rekisterinpitäjä

Professional Image Oy

Hermannin rantatie 2 B 36,

00540 Helsinki

 

Yhteyshenkilö

Marja Bruun

+358 400 607367

marja.bruun@proimage.fi

 

Valittaminen

Voit myös tehdä valituksen tai ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen. Yhteystiedot ja menettelytavat löydät täältä:.

 

 

 

6 Muutokset tietosuojaselosteeseen

 

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa ja päivitystarvetta seurataan säännöllisesti.

Viimeisin päivitys 24.5.2018.

bottom of page